Huiswerkbegeleiding voor iedereen

Huiswerkbegeleiding Enkhuizen biedt ook begeleiding aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Denk hierbij aan leerlingen met autisme of ADHD bijvoorbeeld.

Ook leerlingen die door omstandigheden langdurig thuis zitten, zijn van harte welkom om op een passende manier hun weg weer te vinden naar school.

De (huiswerk)begeleiding wordt verzorgd door Samantha Degeling, die naast haar ruime ervaring als docent Engels tevens actief is als leerlingondersteuner. In 2019 behaalde ze haar masterstudie Special Educational Needs, waardoor ze in staat is aan alle type leerlingen de juiste begeleiding te bieden.

Leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) lijken baat te hebben bij gerichte begeleiding in het regulier of speciaal voortgezet onderwijs. ASS is een verzamelnaam voor heel verschillende leerlingen, die soms behoefte hebben aan een verschillende aanpak. Dus maatwerk is nodig.. 

Kinderen met autisme hebben het niet altijd makkelijk op school. Ze moeten op hun tenen lopen om aan de complexe en onzichtbare verwachtingen van het schoolleven te kunnen voldoen. Dat kost veel inspanning en kan gemakkelijk leiden tot overprikkeling. 

Bij Huiswerkbegeleiding Enkhuizen wordt voor deze leerling maatwerk levert waarbij de focus ligt op de executieve functies. Hierdoor worden de kansen in het vervolgonderwijs vergroot.  

Ik wil graag een intakegesprek

Huiswerkbegeleiding gaat bij ons in 5 heldere stappen

 • Intake
  Bij iedere nieuwe leerling beginnen we met een intake. Zo weten we precies hoe we de begeleiding zo goed mogelijk kunnen afstemmen.
 • Plan van aanpak
  Vanuit de intake wordt een plan van aanpak opgesteld; een overzicht met doelen om aan te werken. 
 • Starten
  Na schooltijd ontvangen we de leerling in ons huiswerklokaal in Enkhuizen. Daar start de (huiswerk)begeleiding. Samen werken we aan de doelen die in het plan van aanpak staan. Bij de eerste keer ontvangen leerlingen van ons een eigen planner om in te werken.
 • Voortgang
  Heldere communicatie is belangrijk. Daarom communiceren we ook tijdens het traject van huiswerkbegeleiding met de ouders of verzorgers over de voortgangen en resultaten.
 • Evaluatie
  Iedere 4 weken plannen we een evaluatie in om terug te kijken op de huiswerkbegeleiding, te evalueren welke resultaten er zijn geboekt en te bepalen waar we in de aankomende periode aan gaan werken.